Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat érvényes az Diavox Kft. (Diavox) által üzemeltetett weboldalak felületeire (továbbiakban: Webhely). Jelen dokumentumban a felhasználó megfelelő tájékoztatása érdekében vázoljuk adatkezelési módszereinket.

A személyes adatok jogosulatlan felhasználása ellen, valamint az adatok pontossága érdekében az Diavox saját maga által üzemeltetett rendszerein belül fizikai és elektronikus védelemmel, valamint kezelési előírások használatával biztosítjuk ügyfeleink átadott adatainak védelmét.

Az Ön által megadott személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeljük, azokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. Ön bármikor kérheti az Ön által a regisztráció során megadott adatai törlését.

Amennyiben a Diavox tudomására jut, hogy az Ön által megadott adat(ok) valótlan(ok), úgy jogosultak vagyunk a hozzáférését korlátozni, illetve megszüntetni.

Ön hozzájárul, hogy a munkatársaink az Ön által megadott elérhetőségeken felvegyék Önnel a kapcsolatot bármilyen intézkedés során (szolgáltatás bemutatás, inaktivitás, hiba stb.)

Ön az előfizetés során személyes adatnak minősülő információkat is átad számunkra, jogszabályi kötelezettség nélkül. Az előfizetéshez egyes adatok megadása kötelező. A Diavox mint adatkezelő, a 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait.

Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és csak olyan terjedelemben, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatás zavartalan nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek (pl.: szerződés teljesítése, számlázás).